1. ročníky

2018/2019
1.A – třídní učitelka: Ivana Nosková
1.B – třídní učitelka: Romana Linková
1.C – třídní učitelka: Pavlína Beránková

 

2017/2018
1.A – třídní učitelka: Zdeňka Hrnčířová
1.B – třídní učitelka: Jana Formanová
1.C – třídní učitelka: Michaela Kociánová

Školní výlet 1.A a 1.B

Včera prožila1.A a 1.B školní výlet na Farmaparku Muchomůrka
v Janských Lázních. Děti se zde setkaly s domácími zvířaty,
na Krakonošově stezce se seznámily se správným chováním
v přírodě a na horách, projely se na poníkovi, hrály nejrůznější hry v přírodě a opekly si uzeninu. Krakonoš nám poslal skvělé počasí, proto jsme si výlet užili. Jako důkaz máme několik fotografií.


 

2016/2017
1.A – třídní učitelka: Marie Hubařová
1.B – třídní učitelka: Zuzana Koldovská
1.C – třídní učitelka: Lucie Koniková

Vítáme Vás na stránkách prvních ročníků.

V letošním roce máme tři první třídy:

1.A SOVIČKY – 21 žáků (9 chlapců, 12 dívek)

1.B FERDOVÉ – 23 žáků (9 chlapců, 14 dívek)

1.C KRTEČCI – 22 žáků (10 chlapců, 12 dívek)

 

V prvním pololetí jsme se naučili poznávat, číst i psát mnoho písmenek. Nyní již čteme krátké texty a píšeme jednoduché věty. V matematice jsme se seznámili s čísly a nyní s nimi sčítáme a odčítáme do deseti a řešíme slovní úlohy.

 

Za půl roku ve škole jsme udělali obrovský pokrok. Víme, jak se máme chovat ve škole, dodržujeme třídní pravidla, o hodinách se poslušně hlásíme a snažíme se dávat pozor. Ovšem nejvíce nás baví různé hry, které pro nás p. učitelky připraví. V každé hodině je aspoň jedna malá, aby nás ta výuka bavila.

Aby se nám výuka zpestřila, připravily pro nás p.učitelky karneval, kde jsme také hráli mnoho her a tancovali. Na konci karnevalu byly vyhodnoceny nejlepší masky.

Co nás čeká a nemine v druhém pololetí?

  • Preventivní program Zoubky
  • Čarodějnický den
  • Divadlo a mnoho dalšího…… 🙂

2015/2016

V úterý 21.6. 2016 se žáčci prvních tříd vydali autobusem na exkurzi do ZOO v Liberci. Děti se v areálu zoo rozdělily do dvou skupin. Každá skupinka byla doprovázena fundovanými průvodci (zaměstnanci zoo), kteří dětem poutavou a vtipnou formou přiblížili život jednotlivých druhů zvířat, zodpověděli dětem všetečné dotazy, seznámili děti s různými zajímavostmi  a také jmény  jednotlivých zvířátek.  Po  projití naučné stezky děti vydatně poobědvaly, nakoupily různé dobroty a zbývající peníze utratily za drobné suvenýry.  Před odchodem z areálu zahrady si zasportovaly v dětském koutku. Poté již následovala cesta autobusem zpět do Vrchlabí. Všem dětem se výlet líbil a všichni prvňáčci si zaslouží velkou pochvalu za pozornost a vzorné chování v průběhu celého výletu.

 

Ve školním roce 2015/2016 máme na škole tři první třídy po 18 žáčcích.

1.A je třída SOVIČEK. Ve třídě je 11 holčiček a 7 chlapců.

1.B jsou KOŤATA. Zde je 9 holčiček a 9 chlapců.

1.C jsou ŽABIČKY. Do třídy dochází 13 holčiček a 5 chlapců.

Každým dnem je na dětech vidět pokrok ve čtení, psaní i počítání. Paní učitelky však  pro nás nemají připravené pouze učení, ale i zábavu.
Naši třídu navštívil Mikuláš, andělé a hodný čert. Poslední den před Vánoci jsme oslavili vánoční besídkou s cukrovím a dárečky.

V období masopustu jsme se vydováděli na maškarním karnevale se soutěžemi. Nechyběla ani diskotéka.

Stala se z nás prima parta 54 prvňáčků. Všichni jsme našli nové kamarády.

Společně se těšíme na další učení, ale ještě víc na překvapení a společné akce, které nás čekají.