4. ročníky

2020/2021
4.A – třídní učitelka: Zdeňka Hrnčířová
4.B – třídní učitelka: Jana Formanová
4.C – třídní učitel: Tomáš Volejník

2019/2020
4.A – třídní učitelka: Marie Hubařová
4.B – třídní učitelka: Ivana Kubištová
4.C – třídní učitelka: Ivana Karbulová

2018/2019
4.B – třídní učitelka: Eva Stránská
4.C – třídní učitelka: Kateřina Doudová

2017/2018
4.A – třídní učitelka: Miloslava Graciasová
4.C – třídní učitelka: Irena Zuzánková

2016/2017
4.A – třídní učitelka: Radmila Šubrtová
4.C – třídní učitelka: Magda Šubrtová
4.D – třídní učitelka: Michaela Kociánová

4.A

ČÁRY MÁRY ENTENTÝKY,

STANEME SE NÁMOŘNÍKY,

NAŠÍ ZEMÍ PROPLUJEM,

DOBRODRUŽSTVÍ ZAŽIJEM.

Do naší třídy chodí letos 25 námořníků, 12 chlapců a 13 dívek. V průběhu školního roku poznáváme krásy naší vlasti. Děti za své snažení získávají dukátky, za které si kupují lodní lístky do jednotlivých krajů České republiky. V červnu budou mít procestovanou celou naši zem a budou moct vyplout do Evropy 🙂

2015/2016

Dne 10.6. se zúčastnily čtvrté třídy exkurze do Ratibořic. Jako mimočítankovou četbu jsme měli knihu Babička od Boženy Němcové a tak jsme mohli porovnat knihu a skutečnost. V tomto období tu probíhal program „Oživlé Ratibořice“, který se nám moc líbil a přenesli jsme se do doby dávno minulé.

 

Úspěchy třídy 4.A :

Dne 27. 5. si žák 4.A , Jan Šubrt,  převzal ocenění za 2. místo v okresním kole v soutěži literárně- výtvarné na téma požární ochrana.

Viktorie Lustyková (žákyně 4.A) se umístila na 2. místě v okresním kole soutěže MATEMATICKÝ KLOKÁNEK.

Dne 11. 5. pořádala třída 4.A  besídku pro maminky. Děti předvedly pásmo písniček, básniček a na závěr besídky zahrály  pohádku Jak šla zvířátka do světa. Žáci sklidili potlesk a odměnili své maminky a babičky vyrobenými kytičkami a přáníčky. Všem maminkám děkujeme za péči a starostlivost a přejeme zdraví, optimismus a hodně sil.

4.A

12. ledna se naše třída vydala na exkurzi do nové stanice hasičského záchranného sboru. Chceme se zapojit do soutěže škol na téma protipožární ochrana. Novou stanicí nás provázel pan Jiří Šubrt. Děti si mohly zkusit i ochranný oděv a vzduchovou lahev. (viz foto) V polovině prohlídky byl však vyhlášen poplach, takže všichni muži naskákali do automobilů a vyjeli k požáru. Byl to pro nás silný zážitek. Máme slíbeno, že prohlídku dokončíme v květnu.

4.A

 

4.A
Do třídy 4.A chodí 27 žáků, z toho je 8 chlapců a 19 dívek. Třídní učitelkou je Zdeňka Hrnčířová, vlastivědu a hudební výchovu zde učí Jana Formanová, přírodovědu Romana Linková, anglický jazyk v jedné skupině vyučuje Šárka Paulů. Motem naší práce je říkanka, kterou se často ve škole vítáme.

Dobré ráno, dobrý den
všichni si zas popřejem.
Letos už jsme  čtvrťáci,
jsme připraveni na práci.
Kdo s úsměvem vykročí,
s problémy snadněji zatočí.

V současné době se kromě vstřebávání velké porce učení účastníme jednou za dva týdny bruslení. Máme třídní čtenářskou soutěž, kterou vyhodnocujeme vždy na konci pololetí. Chystáme drobné dárečky pro budoucí prvňáčky.

4.C
Naši třídu navštěvuje 28 žáků, 13 chlapců a 15 dívek. Třídní učitelkou je Jana Formanová, ale učí u nás i další učitelé. AJ je rozdělen do dvou skupin, 1. skupinu vyučuje p. uč. Jitka Pasková, 2. skupinu p. uč. Šárka Paulů. Tělocvik v naší třídě letos vyučuje pan ředitel Jan Palátka, který pro děti letos připravil novinku – bruslení. Přibyly nám i dva nové předměty – přírodověda a vlastivěda, se kterou se trochu potýkáme. Kromě toho, že letošní školní rok musíme zvládnout hodně nového učiva, budeme se snažit připravit na květen besídku ke Dni maminek, která je v naší třídě už tradicí a vždy se na ni moc těšíme.

Foto z návštěvy v pravěku