Výzva 57

Modernizace školní dílny, nákup nářadí On-line jazyky – výuka angličtiny přes internet Školení pedagogických pracovníků