Pěstujeme zdravé svačinky

Cílem projektu je, aby žák naší školy byl zdravý a informovaný člověk s dobrými stravovacími návyky a správným životním stylem, který je odolnější k negativním sociálně patologickým jevům, dokáže věcně argumentovat a obhájit svůj zdravý životní postoj mezi vrstevníky.
Zdravá potravina nevzniká v obchodě, ale správným pěstováním na zahradě nebo na poli. V rámci tohoto projektu jsme v atriu 1. stupně vybudovali pěstební koutek. Čtyři mobilní pěstební stoly, pro použití v interiéru i exteriéru, slouží k pěstování bylinek a zeleniny. Žáci prvního stupně vysévají či sází zahradní rostlinky, pozorují jednotlivé růstové fáze, systematicky pečují o rostlinky od vysetí až po sklizeň. Z vlastních drobných výpěstků si v rámci ochutnávky vyrábějí zdravé svačinky. Žáci získávají dovednost pěstovat zeleninu a bylinky.
Program finančně realizován v letech 2015 – 2016.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Zelenina k rychlenému pěstování

Vytrvalé bylinky