Důležité kontakty

Pedagogicko-psychologická poradna  a Speciálně pedagogické centrum Královehradeckého
kraje

pracoviště Trutnov: Horská 5, 541 01 Trutnov – Střední Předměstí
objednávání klientů: 499 813 080, 605 448 327
E–mail: info@ppptrutnov.cz
Internetové stránky:
www.ppptrutnov.cz
www.msspctu.cz

Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Sobotková
typ zařízení: soukromé
adresa: Krkonošská 144, 54301 Vrchlabí
tel.: 499 421 434, 605 802 505
e-mail: kat.sobotkova@seznam.cz