FAIRTRADE

Fair trade – férový obchod.

Fairtrade garantuje, že lidé pracující v tomto systému dostanou za svoji práci řádně zaplaceno, že pracují v důstojných podmínkách a svojí prací si zvyšují životní úroveň (na rozdíl od často vyděračských praktik nadnárodních společností, které často nutí producenty prodávat pod cenou svých nákladů, aby sami mohli hromadit zisk).
Fairtrade garantuje sociální příspěvky (prémie), které jsou využívány na rozvoj vzdělávání, zdravotní péče, výstavbu silnic, studní, nákup zařízení pro lepší zpracování úrody,.., podporuje rozvoj demokracie ve společnosti.

Garantuje, že se na výrobě nepodílí dětská práce (nedochází k zotročování dětí pro práci za minimální mzdu), garantuje vyšší kvalitu výrobků a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Systém fair trade (Fairtrade) obchodu zkracuje překupnický řetězec od pěstitelů (výrobců) ke konečným uživatelům (je tedy přehlednější a lze dohledat osud výrobku od výroby až po prodej).

Problematice fair trade se věnujeme v hodinách zeměpisu 6. a 7. ročníku (téma Latinská Amerika, Afrika), pracovních činností – ekologie v 9. roč. . Problematika zasahuje také do občanské výchovy. Ve školním krámku prodáváme fair trade výrobky – kávu, čaj, kakao, čokoládu, kakaové boby, koření, džus,….
Pořádáme osvětové a informační akce, výstavy, při školních vánočních trzích a při zápisech do prvních tříd máme pro veřejnost otevřenou fair trade kavárnu – čajovnu. V oblasti fair trade byli vzděláváni také učitelé, lektorovaly organizace Ekumenická akademie, Společnost pro Fairtrade (dnes NaZemi).

 

Férová liška: školní obchůdek s fair trade výrobky –
v našem krámku můžete zakoupit fairtrade výrobky (u p. Vilímkové), v odpoledních hodinách po domluvě u p. Vodnárka (dusan.vodnarek@email.cz). Žáci si mohou domluvit nákup výrobků (dárků) domů u p.u. Vodnárka, nákup se uskuteční po vyučování v čase osobního volna žáků (Pamlsková vyhláška neumožňuje prodávat žákům sladkosti v době vyučování, ani při projektové výuce).

Info o starším projektu – Jsme fér:
 http://www.zsskolnivr.cz/archiv/Jsme%20fer.htm

Dlaší zdroje informací o fair trade:

Fairtrade ČR:  http://www.fairtrade-cesko.cz

 : http://www.nazemi.cz/cs

Fairtrade školy/města:  www.fairtradoveskoly.cz