Myslivost v Krkonošském národním parku

Myslivost  v Krkonošském národním parku
přírodopis – 6. ročníky

Při projektovém dni se žáci seznamují se způsobem lesního hospodaření, s ochranou lesa a  s péčí o zvěř v oborách, zimních obůrkách i v prostém lese.

Shlédnou prezentaci o lese v národním parku a o rozdílech v lesním hospodaření v komerčních a ochranářských lesích, seznámí se s faunou a florou Krkonoš.

Vyplňují pracovní listy, hrají ekologicky zaměřené hry, osahávají si vycpaniny, také  navštíví oboru s jelení a dančí zvěří.

další foto: https://profesordv.rajce.idnes.cz/Myslivost_v_NP_2018