Environmentální výchova

Dříve ekologická výchova. Dnes je chápána v širším smyslu jako průsečík oblastí - ekologie a ochrany přírody, sociální oblasti s důrazem na místní region a ekonomické oblasti s cílem udržitelného rozvoje. V této složce budeme informovat o projektech, které prolínají také předměty přírodopis, zeměpis a chemie. Více o konkrétních projektech v rolovacích záložkách. Koordinátorem EVVO na škole - Mgr. Dušan Vodnárek   ARCHIV PROJEKTů: http://www.zsskolnivr.cz/archiv/ekologicka_vychova.htm http://www.zsskolnivr.cz/archiv/skolni_projekty.htm