Hravé atrium – Škola pro udržitelný život

Projekt završil revitalizaci dosud nevyužívaného atria 1. stupně. Trsy okrasných trav obohatily vznikající hmatovou nášlapnou stezku, staré klepadlo na koberce se přeměnilo na dendrofón, lavičky rozšířily možnost sezení a odpočinku v atriu. To bude využívané k trávení volných přestávek i k výuce žáků 1. stupně a bude také sloužit jako prostor volnočasových aktivit pro rodiče s malými dětmi.

Výsadbu, natírání madla i laviček a návrh na prostorové uspořádání prováděli žáci 6. a 9. tříd v hodinách pracovních činností. Na plánování celkové koncepce atria se podílely učitelky 1. stupně, ředitel školy a koordinátor projektu. Širší revitalizaci atria, která předcházela tomuto projektu, spolufinancoval SFŽP v rámci projektu Krkonoše všemi smysly a tak trochu ještě dál.

Realizováno za spolupráce: