Zápis do 1. ročníku

Zápis 2021

Zápis se bude týkat dětí narozených
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

a dětí s odkladem školní docházky v loňském školním roce.

Zápisy žáků do prvních ročníků se budou konat v dubnu.
Na naší škole je stanoven termín 22. 4. 2021.
Zatím nelze upřesnit, jakou formou budou probíhat.
Informace budeme doplňovat dle vývoje situace v naší zemi.

 

Zápis 2020

Informace pro rodiče zapsaných dětí:

K dnešnímu dni evidujeme 55 zapsaných žáků. Otvíráme tři první třídy. Jmenný seznam žáků jednotlivých tříd obdrží rodiče na e-mailové adresy. Příloha s pomůckami je pouze na webu, omlouváme se.

Informace nahrazující schůzku rodičů (soubor v PDF)

Seznam pomůcek (soubor v PDF)

 

Seznam přijatých dětí (soubor v PDF)

Dopis pro rodiče   (soubor v PDF)

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
a dětí s odkladem školní docházky v loňském roce.

Letos proběhne jiný způsob zápisu, který bude uskutečnitelný
v této problematické době bez osobní přítomnosti dětí.

1) Řešení zápisu dálkově – od 14.4. do 23. 4.2020:
– zasláním žádosti do datové schránky školy – fiqmuct
– zaslání žádosti e-mailem s elektronickým podpisem
– zasláním žádosti poštou
– vhozením žádosti do schránky u vchodu do školy

2) Řešení zápisu ve škole dne 23. 4. 2020 od 14 do 18 hodin

Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ, případně také žádost o odklad povinné školní docházky.

K žádosti přiloží okopírovaný nebo naskenovaný rodný list dítěte. Kopie rodného listu nemusí být ověřená.

K žádosti o odklad je nutné předložit dvě doporučení:
1. školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
2. dětského lékaře nebo klinického psychologa

Pokud se vám nepodaří tato doporučení získat do konce dubna, bude správní řízení o odkladu přerušeno na dobu nezbytně nutnou k získání doporučení, a to až do 15.8.2020.

K žádosti o předčasný nástup do školy je nutné předložit:
posouzení školského poradenského zařízení (PPP).

Po obdržení vaší žádosti vám bude přiděleno registrační číslo.
(způsob doručení – DS, e-mail, SMS)

Tiskopisy žádostí jsou v následujících odkazech nebo je možné je obdržet v kanceláři školy (od 1. 4. 2020):

Žádost o přijetí   (soubor ve wordu)

Žádost o přijetí   (soubor v pdf) 

Žádost o odklad   (soubor ve wordu)

Žádost o odklad (soubor v pdf)

Desatero vydané MŠMT

Kritéria přijetí 2020