Zápis do 1. ročníku

Schůzka s rodiči nových žáků:
dne 13. 6. 2019 v 16 hodin.

Dodatečný zápis dne 29.4.2019 v 15:00
Doručit dokumenty k odkladu povinné školní docházky je nutné ve stanoveném termínu, jinak budou děti zapsány do 1. ročníku 2019/2020.

Zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ – 4. 4. 2019
14:00 – 18:00

K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem v loňském roce.

S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ, případně také žádost o odklad povinné školní docházky.
K žádosti o odklad je nutné předložit dvě doporučení – školského poradenského zařízení a odborného lékaře (ideálně při zápisu, jinak nejpozději do 30. 4. 2019).
Pokud žádáte o předčasný nástup do školy, je nutné předložit posouzení školského poradenského zařízení.
Nově bude potřeba vyplnit ještě souhlas se zpracováním osobních údajů. Tiskopis bude k dispozici ve škole.
Poté se vyplní se zapisujícím učitelem Zápisní list v hudebně v přízemí vlevo.
Dítě absolvuje krátký pohovor v jedné ze tří tříd v přízemí.
Bude otevřen i školní bufet v hale školy.
Žáci 5.ročníků budou fungovat jako průvodci po škole.
V prvním patře budou své umění předvádět naše gymnastky.

Tiskopisy žádostí budou k dispozici při zápisu, lze je však už přinést vyplněné:

Žádost o přijetí   (soubor ve wordu)

Žádost o přijetí   (soubor v pdf)

Žádost o odklad   (soubor ve wordu)

Žádost o odklad (soubor v pdf)

Kritéria přijetí

Desatero vydané MŠMT