Zápis do 1. ročníku

Zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ – 5. 4. 2018


K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem v loňském roce.

S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ, případně také žádost o odklad povinné školní docházky.
K žádosti o odklad je nutné předložit dvě doporučení – školského poradenského zařízení a odborného lékaře (ideálně při zápisu, jinak nejpozději do 30. 4. 2018).
Pokud žádáte o předčasný nástup do školy, je nutné předložit posouzení školského poradenského zařízení.
Poté se vyplní se zapisujícím učitelem Zápisní list.
Dítě absolvuje krátký pohovor.

Tiskopisy žádostí budou k dispozici při zápisu, lze je však už přinést vyplněné:

Žádost o přijetí   (soubor ve wordu)

Žádost o přijetí   (soubor v pdf)

Žádost o odklad   (soubor ve wordu)

Žádost o odklad    (soubor v pdf)

Kritéria přijetí

Desatero vydané MŠMT