Zápis do 1. ročníku

Zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ (2017)

Průběžné informace o stavu zapsaných dětí pro příští školní rok 2017/2018: zápis 2017

Dodatečný zápis: 27.4.2017 od 14 do 15 hodin

K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti s odkladem v loňském roce.
S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ, případně také žádost o odklad povinné školní docházky.
K žádosti o odklad je nutné předložit dvě doporučení – školského poradenského zařízení a odborného lékaře (do 30. 4. 2017).
Pokud žádáte o předčasný nástup do školy, je nutné předložit posouzení školského poradenského zařízení.
Poté se vyplní se zapisujícím učitelem Zápisní list.
Dítě absolvuje krátký pohovor.

Tiskopisy žádostí budou k dispozici při zápisu, lze je však už přinést vyplněné:

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Kritéria přijetí

Desatero vydané MŠMT