Zápis do 1. ročníku

Zápis 2020

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
a dětí s odkladem školní docházky v loňském roce.

Letos proběhne jiný způsob zápisu, který bude uskutečnitelný
v této problematické době bez osobní přítomnosti dětí.
Budeme se snažit řešit zápis dálkově od 14. do 23. 4.2020:
– zasláním žádosti do datové schránky školy – fiqmuct
– e-mailem s elektronickým podpisem
– zasláním žádosti poštou
– vhozením žádosti do schránky u vchodu do školy
– jen v nutných případech osobně ve škole dne
 23. 4. 2020 od 14 do18 hodin

Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ, případně také žádost o odklad povinné školní docházky.

K žádosti přiloží okopírovaný nebo naskenovaný rodný list dítěte. Kopie rodného listu nemusí být ověřená.

K žádosti o odklad je nutné předložit dvě doporučení – školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a dětského lékaře nebo klinického psychologa (ideálně při zápisu, nejpozději do 30. 4. 2020).

Pokud žádáte o předčasný nástup do školy, je nutné předložit posouzení školského poradenského zařízení (PPP).

Po obdržení vaší žádosti vám bude přiděleno registrační číslo.
(způsob doručení – DS, e-mail, SMS)

Tiskopisy žádostí jsou v následujících odkazech nebo je možné je obdržet v kanceláři školy (od14.4.2020):

Žádost o přijetí   (soubor ve wordu)

Žádost o přijetí   (soubor v pdf) 

Žádost o odklad   (soubor ve wordu)

Žádost o odklad (soubor v pdf)

Desatero vydané MŠMT

Kritéria přijetí 2020