OP VVV šablony pro ZV

Zahájení projektu – říjen 2016

Z projektu je financováno:
– doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
– klub zábavné logiky pro žáky 1. stupně
– čtenářský klub pro žáky 1. stupně
– pozice školních asistentů

Plakát publicity: Výzva 22