Družina

Organizační­ zajištění 2017/2018:

1.oddělení     Mojková Olga              2.B  3.B
budova školy – pavilon  MVD           1.patro

2.oddělení     Stránská Drahoslava     2.A  3.B
budova školy – pavilon  MVD            1.patro

3.oddělení     Sedláčková Renata        1.B  1.C
budova školy – pavilon  MVD            1.patro

4.oddělení        Exnerová Barbora       3.C  4.C
budova u hřiště „finančák“              1.patro vlevo

5.oddělení        Zapletalová Alena       2.C  4.A
budova u hřiště
„finančák“            1.patro vpravo

6.oddělení        Stránská Eva              1.A  1.C 
budova u hřiště „
finančák“             přízemí vlevo

Vnitřní řád školní družiny

Cesta kolem světa:

 

Interhaf v družině: