Pěstitelské práce – ekologie

         

Vyučující – Dušan Vodnárek

6. ročník – témata:

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE ODPADU – žáci se učí správnému třídění odpadu, znají rozdíl mezi recyklací a separací odpadu. K upevnění znalostí o dané problematice využívají také pexesa, kvarteta a Černého Petra zaměřených na danou problematiku. Využívají materiálů i výukových přednášek od EKOKOMu, zapojují se do programu RECYKLOHRANÍ (http://www.recyklohrani.cz/cs/). Žáci se zapojují do třídění odpadu ve škole.

2016 v naší škole – programy od Recyklohraní a EKOKOMu:
http://profesordv.rajce.idnes.cz/Recyklohrani_2016
http://profesordv.rajce.idnes.cz/Tonda_obal_na_cestach/

 

METEOROLOGIE – na školní meteorologické stanici si ukazujeme základní meteo měření, učíme se o počasí a o podnebí, o předpovědi počasí, přístrojích a veličinách, které počasí charakterizují.

PRÁCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ V EKOAREÁLU LIŠKA – žáci obdělávají záhony se zeleninou a bylinkami, pečují o školní zeleň, hrabou listí, udržují školní arboretum a Keltský stromový kalendář, rybníček s mokřadem, hmyzí hotel, domeček pro ježka, zelenou střechu, skalku pro plazy, vyrábějí a čistí ptačí budky apod.

9. ročník – témata:TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE ODPADU – žáci se zapojují do programu RECYKLOHRANÍ (http://www.recyklohrani.cz/cs/ ), do třídění odpadu ve škole, připravují si výukový program o třídění a recyklaci pro žáky školní družiny.

DOMÁCÍ EKOLOGIE – seznamujeme se významem udržitelného života, s ekoznačkami, s ekologicky šetrným nakupováním a energeticky úsporným provozem domácnosti. Umíme vysvětlit problematiku FAIR TRADE. Využíváme programu ABC ekologie.

MALOVÁNÍ NA STĚNU – žáci malují na stěny školních chodeb: Průtok Labe a Vltavy, Rybí pásma, Výškové vegetační stupně, Biomy, Sluneční soustava, Krakonoš, Pohádkové postavy, ….

PRÁCE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ V EKOAREÁLU LIŠKA – žáci obdělávají záhony se zeleninou a bylinkami, pečují o školní zeleň, hrabou listí, udržují školní arboretum a Keltský stromový kalendář, rybníček s mokřadem, hmyzí hotel, domeček pro ježka, zelenou střechu, skalku pro plazy, vyrábějí a čistí ptačí budky apod.

ŘADU AKTIVIT, KTERÝCH SE V RÁMCI PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ ÚČASTNÍME, MŮŽETE SHLÉDNOUT V SEKCI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA.

Fotogalerie – Naučné schody na Sněžku:

Při online výuce  (2021) žáci vyhledávali krkonošské hory, které ční nad 1 000 m n.m.. Názvy a jejich fotografie jsme vytiskli, zalaminovali a nalepili vzestupně, od 1009 m vysoké Kutné až po Sněžku (1603 m), na svislou pohledovou stranu schodiště.

https://profesordv.rajce.idnes.cz/Naucne_schody_na_Snezku/

Fotogalerie – Ekoareál Liška:

http://profesordv.rajce.idnes.cz/Ekoareal_Liska/

Fotogalerie – Voučar v krajině:

http://profesordv.rajce.idnes.cz/VOUCAR_v_krajine/

Hurá ven do přírodní zahrady

zde:http://www.zsskolnivr.cz/?page_id=5879

Přírodní zahrada Ekoareál Liška