Škola pro udržitelný život

Celostátní program, který navazuje na myšlenky Agendy 21.
Cílem programu je aktivní zapojení žáků školy do řešení místních komunitních problémů, které si také kladou za cíl zlepšovat životní, kulturní a sociální prostředí v regionu.
Program si klade za cíl spolupráci učitelů, žáků, místní samosprávy i široké veřejnosti, snaží se finančně zapojit do projektů i místní firmy.

Realizováno za podpory Nadace Partnerství a SEVER.
 

V rámci programu jsme realizovali projekty:

Pozor mina – osvěta a instalace košů na psí exkrementy
 https://www.zsskolnivr.cz/archiv/Pozor%20mina.htm

Jsme fér – podpora fair trade
https://www.zsskolnivr.cz/archiv/Jsme%20fer.htm

Otevřené atrium – prostor pro volnočasové aktivity
https://www.zsskolnivr.cz/archiv/Atrium.htm

Není světlo jako světlo – úspora energií nejen v oblasti svícení
https://www.zsskolnivr.cz/archiv/skola_pro_udrzitelny_zivot.htm