Rorýsí škola

Rorýsí škola, patnáctá v ČR

V rámci celostátního programu České společnosti ornitologické zařazujeme do výuky téma ohrožení ptačích druhů v lidských sídlech, učíme se o chráněném rorýsovi obecném. Sledujeme jarní přílety tažných ptáků ze zimovišť, účastníme se programu Jaro ožívá. Vyrábíme ptačí budky, o které se také staráme, ve škole máme vzorník budek vhodných pro rorýse i netopýry. Při zateplení školy jsme instalovali do fasády speciální budky pro 19 párů rorýsů, nechali jsme také 5 volných větracích otvorů v atice pro hnízdění. Vyvěsili jsme i 2 budky pro netopýry.

koordinátor programu:

Více info o programu na : http://www.rorysi.cz/rorysi/rorysiskoly/schools.php?sid=15
O rorýsech na   : http://www.rorysi.cz/rorysi/
O programu Pod křídly rorýsů a soubor komplexních informací o ochraně rorýse na : https://www.zsskolnivr.cz/archiv/rorysi.htm

Bezpečné zastávky
Kampaň ČSO za lepší zabezpečení skleněných zastávek:http://zastavky.birdlife.cz/#

V rámci této kampaně jsme 9.5.2016 zabezpečili proti nárazům ptáků do skel zastávku na Liščím kopci. Na dalším zabezpečení spolupracujeme se Službami Města Vrchlabí.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=iY0aRI4IBb0

2020: ochrana skel školy proti nárazům ptáků – foto galerie obrázků