Zachraňme Krakonošova kuřátka

Komiksový příběh přibližuje problematiku ohrožení tetřívka obecného a ukazuje možnosti, jak zachránit tohoto rytíře ptačí říše prostřednictvím šetrného cestovního ruchu.

PDF verze ke stažení: ZDE

Komiks vznikl v ZŠ Školní, texty připomínkovali krkonošští a východočeští ornitologové. Byl vydán ve spolupráci se Střediekem ekologické výchovy SEVER, finanční prostředky na projekt Listování o národním parku posyktl SFŽP a Ministerstvo ŽP ČR.