Podnebín

29.1.2020 se žáci 8.B,C zúčatnili projektového dopoledne PODNEBÍN, které probíhalo pod patronací střediska ekologické výchovy SEVER.

Nejprve se žáci seznámili s problematikou skleníkového jevu, globálního oteplování a s klimatickou změnou.
Poté, co by zastupitelé obcí regionu Podnebín, přijímali adaptační opatření vůči suchu, povodním, tropickým teplotám apod., aby ochránili svoji obec před důsledky klimatických změn (resp. zmírnili jejich dopady).

CÍLEM byl vyrovnaný či přebytkový rozpočet obce a vyšší kvalita života v obci, nežli tomu bylo na začátku hry.