Archiv rubriky: Archiv zpráv

Třídní schůzky 14. 11. 2016

Pondělí 14. 11. 2016
Třídní schůzky
1. stupeň:
1. třídy – 1.A – 16:00 – 18:00
1.B, 1.C – 16:10 – 17:00
2. třídy – 15:30 – 16:30
3. třídy – 15:45 – 16:45
4. třídy – 15:30 – 16:30
5. třídy – 5.A – 16:00 – 18:00
5.C – 15:30 – 17:00
2. stupeň:
Od 17:00, třídní učitelé ve svých kmenových třídách,
ostatní v kabinetech dle rozpisu u vchodu.
Od 17:30 budou v učebně Chemie v přízemí
poskytovat informace
9. ročníkům
zástupci okolních středních škol.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Dne 14.6. 2016 proběhlo ve všech prvních třídách slavnostní „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Děti nejprve rodičům předvedly krátké pásmo básní a zazpívaly písně, které se ve škole naučily. Z písmenkové abecedy  naskládaly dvě věty.  První věta byla diktovaná, druhá věta byla napsána na tabuli psacím písmem. Poté již následovalo slavnostní pasování. Každý z žáčků musel přede všemi přečíst část pohádkového textu. Po přečtení byl královnami třídy mečem pasován na čtenáře a od pohádkových bytostí, které představovali žáci 6.B, obdržel drobné odměny. Bylo pasováno celkem 50 zdatných čtenářů.

Poděkování patří všem rodičům, kteří se přišli na své ratolesti podívat, ale též za pomoc a podporu , kterou dětem v průběhu celého školního roku věnovali. Velký dík patří ředitelce Městské knihovny ve Vrchlabí paní Mgr. Kubcové, která pro každé z dětí zajistila knihu s názvem „Knihožrouti“ a ozdobný odznáček s logem Městské knihovny Vrchlabí.

Turnaj mateřských škol v kopané


Turnaj mateřských škol v kopané

V úterý 21. 6. 2016 se v areálu fotbalového stadionu Vejsplachy konal první ročník turnaje vrchlabských mateřských škol. Turnaj pořádal oddíl FC Vrchlabí ve spolupráci se ZŠ Školní Vrchlabí. Turnaje se zúčastnila stovka dětí z mateřských škol Labská, Letná a Komenského.

Turnaj pětičlenných družstev byl doplněn doprovodným programem, ve kterém si děti mohly vyzkoušet různé fotbalové disciplíny jako slalom mezi kužely, střelba na branku, opičí dráha, fotbalové kuželky a další. Na závěr obdržely děti ceny a drobné sladkosti. Vítězi se stali všichni, kteří se akce zúčastnili, hráči i fanoušci.
Těšíme se na příští ročník této akce, třeba i s větším počtem účastníků.
Za organizátory J. Pleva, M. Hanuš