Informace MŠMT

Škola obdržela v sobotu 2.5.2020 navečer pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
k postupnému uvolňování epidemiologických opatření ve školách.
Vedení školy musí dle těchto pokynů upřesnit, jak bude dobrovolná docházka žáků do školy probíhat.
Od 11.5. budou moci žáci 9. ročníků chodit do školy a připravovat se na přijímací zkoušky na střední školy.
Od 25.5. budou moci navštěvovat školu žáci 1.stupně.
Ranní družina však nebude poskytována, tu opatření nepovoluje.
Žáci se postupně, dle později zveřejněného systému, dostaví do školy. Proběhne dopolední práce ve skupinách.
Povolený počet na skupinu bude 15 žáků.
Odpoledne bude tato skupina pokračovat ve stejném složení jako družina, pokud si žáka nevyzvedne rodič po dopoledním bloku.
Zákonní zástupci těchto žáků budou muset podepsat čestné prohlášení, že dítě nejeví známky virového onemocnění,
a že nepřišlo s nemocným člověkem do styku.
Upřesňující informace brzy zveřejníme, včetně tiskopisu tohoto čestného prohlášení.