9.ročníky informace

INFORMACE

Počty žáků na přípravu – 25 přihlášených
Jsou vytvořeny dvě skupiny, jedna začne matematikou a druhá českým jazykem.
Žáci budou přijati k výuce, pokud donesou s sebou doplněné a podepsané čestné prohlášení (tiskopis je dole v textu ke stažení)

Výuka bude od 10:00 do 11:40.
V tomto týdnu každý den, poté vždy v úterý a ve čtvrtek.
Vyučující – p. uč. Sedláček a p. uč. Zikmundová, p. uč. Farská.

Žáci budou vstupovat do budovy bočním vchodem v přízemí pavilonu 2.stupně od panelové cesty. Obdrží informace, kam se mají přesunout. Přezouvat se budou ve třídě, ne v šatnách.

Pokud budete chtít obědy, je nutné si je přihlásit do středy 6.5.2020 do 10:00.

Tiskopis čestného prohlášení musí žák přinést 11.5. potvrzený při nástupu do školy:
tiskopis
Pro žáky, kteří nastoupit nemohou, bude pokračovat výuka pomocí dosavadních prostředků.