Nástup žáků 2. stupně 8. 6.

Nástup žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví:

Celé znění zde: text opatření

Mohou od 8. června 2020 žáci 2. stupně základní školy přijít do školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.
Žáci budou docházet jednou týdně a v rozvrhu budou zařazeny hlavní předměty.
Žáci 7. a 8.ročníků vykazují větší počty přihlášených. Budou rozděleni do dalších skupin – 7.ABC a 8.ABC. Jmenný seznam bude při nástupu u vchodu vytištěn.
Příslušní vyučující si žáky vyzvednou ráno v 8:00 u bočního vchodu v přízemí 2.stupně.
Žáci předají tiskopis čestného prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebudou do budovy vpuštěni.
Další podrobné pokyny dostanou od dozorujících učitelů.
Po skončení výuky odcházejí stejným vchodem domů. Ti, co půjdou na oběd (obědy na příslušné dny je nutné co nejdříve přihlásit) si vezmou s sebou k jídelně své věci a po obědě odejdou bočním východem u jídelny ven ze školy.

Rozvrh na 8. – 10.6.2020
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Po – 8.6. 6.A Čj – VodV F – Ha M – Se Th – Fa
6.B M – Se Čj – VodV F – Ha Th – Mat
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Út – 9.6. 7.A Čj – Zik M – Zapl M – Zapl Th – Zapl
7.B Čj – Fa Čj – Fa M – Sá Th – Pl
7.C

7.ABC

8.A d

8.BC d

M – Kaj

M – Zapl

Pč – VodV

Čj – Zik

M – Kaj

Pč-VodV

Čj – Zik

ZD-Mat

Pč-VodV

Th – Sů

Čj – Zik

Pč-VodV

1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
St – 10.6. 8.A Čj – Fa M – Se M – Se Th – Se
8.B M – Sá Čj – Fa F – Ha Čj – Fa
8.AB M – Se Čj – Zik M – Sá Čj – Zik
8.C – PROJEKT + Vod    

Na časté dotazy přidáváme zatím následující informace:

 • vysvědčení budou žákům vydána ve dnech 24. – 26. 6. 2020
 • hodnocení bude dle MŠMT vycházet:
  a) ze známek získaných do 11. 3. 2020
  b) přihlédnutí k prospěchu v 1. pololetí
  c) snaha vypracovávat zadané úkoly v době uzavření škol
 • učebnice odevzdají v červnu jen žáci 9. ročníků
  a žáci 5. ročníků, kteří budou přijati na víceletá gymnázia