Informace pro 6.ročníky 2020/2021

Plán na příští školní rok 2020/2021:

6.A – počet nově přihlášených žáků umožní otevření třídy pro tyto  dojíždějící žáky, třídní učitelka paní V. Vodnárková

6.B – bývalá 5.B, třídní učitelka paní I. Vocásková

6.C – bývalá 5.C, třídní učitelka paní K. Doudová

Pokud to situace dovolí, plánujeme na poslední červnový týden umožnit žákům budoucí 6.A návštěvu ve škole s prohlídkou prostor školy. Termín upřesníme dle vývoje situace.