Vysvědčení – informace

Předání vysvědčení pro žáky

9.ročníky – ve středu 24. 6. 2020

  • slavnostní předání ve velké zasedací místnosti na zámku
  • 14:30 – 9.B
  • 15:30 – 9.A

 

1.– 8. ročníky – v pátek 26. 6. 2020

  • předání v jednotlivých třídách
  • budou se moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Bude však nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Čestné prohlášení dodají žáci, kteří se neúčastnili skupinové výuky.
  • odkaz na tiskopis čestného prohlášení je na úvodní stránce pod „liškou“

Exkurze pro nové žáky 6.ročníků

Dobrý den,
dovoluji si vás pozvat na návštěvu do naší školy.
Pravidelný den otevřených dveří se letos nemohl konat a tak jsme čekali na vývoj situace. Nyní už lze setkání budoucích žáků
6. ročníku z okolních škol uskutečnit.
Pokud máte zájem, přijďte k nám v úterý 23.6.2020 v 15:00
a seznámíme se s prostředím školy.
Na setkání se těší B. Kajčevská, zást. ředitele