Informace – vstup do budovy

Vlivem zvýšených hygienických opatření žádáme zákonné zástupce o omezení jejich pohybu v budově školy.
Pokud si dítě vyzvedáváte ze školy, použijte zvonky a vyčkejte příchodu dítěte před školou.

Pro komunikaci s vyučujícími upřednostňujte e-maily či telefony.
Seznam: e-maily učitelů

Do školy budou vpuštěni 1. září pouze rodiče žáků 1.ročníků na dobu nezbytně nutnou k zahájení školního roku.

Informace k zahájení školního roku

Zkrácení výuky ve dnech 1. – 4.9.2020
1.třídy 2.třídy 3.třídy 4.-5.třídy 6.-7.třídy 8.-9.třídy
Úterý 1.9. Slavnostní zahájení 8:15 Zahájení školního roku 8:00 – 9:00
Středa 2.9. 10:00 10:30 11:00 11:20 11:40
Čtvrtek 3.9. 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
Pátek 4.9. 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

1.ročníky
Doufáme v krásné počasí 1.9. a slavnostní zahájení bude před budovou školy. Rodiče budou moci první den doprovodit své děti do třídy.

6.ročníky
– všichni nově přihlášení žáci z okolních škol budou zařazeni v 6.A, kde bude třídní učitelka paní Věra Vodnárková.
– 5.B pokračuje jako 6.B, třídní učitelka paní Iveta Vocásková
– 5.C pokračuje jako 6.C, třídní učitelka paní Kateřina Doudová

Výdej obědů 31.8.- 4.9.2020
pondělí 31.8. (prázdniny)
– 10:30 – 12:00

úterý 1.9.
– žáci naší školy v čase od 10:00 – 11:30
– cizí strávníci  v čase  12:00 – 13:00.
středa 2.9.
– žáci naší školy v čase od 10:15 – 12:00
– cizí strávníci  v čase  12:30 – 13:30.
čtvrtek a pátek 3.-4.9.
– žáci naší školy v čase od 10:30 – 13:00
– cizí strávníci  v čase  13:00 – 14:00.

Další informace: třídy a učitelé