Nástup 1.stupně 25.5. základní informace

Nástup žáků 1. stupně 25. 5. 2020

Vstupy do školy:

Hlavní vchod školy: 1. roč. v 7:45 a 3. roč. v 7:55
Vedlejší vchod do pavilonu 1. stupně: 2. roč. v 7:45 a 4. roč. v 7:55
Vedlejší vchod do pavilonu 2. stupně: 5. roč. v 7:45

Vyučující si vyzvednou svou skupinu u určeného vchodu a odvedou si ji do třídy. Prosíme o dochvilnost.
Žáci nebudou používat šatny.
Během pondělí si vyzvednou s učitelem své věci z šatny a nechají si je ve třídě.

Žáci odcházející po výuce půjdou hlavním vchodem. Žáci odcházející ze ŠD budou předáni u zadního vchodu pavilonu směrem  k jídelně.
Vyzvedávání žáků ze ŠD bude možné do 13:00 a pak až od  15:00. Provoz ŠD bude do 16:00.

Školní jídelna vydá žákům obědy ve zpřísněném režimu, postupně po jednotlivých skupinách. Vydávání proběhne od 11:00 do 12:00.
11:00 – 1. ročníky
11:15 – 2.ročníky
11:30 – 3. ročníky
11:45 – 4. ročníky
12:00 – 5. ročníky
Přihlášení na obědy je nutné provést v tomto týdnu. Výdej obědů do jídlonosičů je možný pouze dole na rampě jídelny (ne v jídelně) od 10:30 do 11:15.

Lhůta k přihlášení žáků k docházce byla ukončena 18. 5. 2020.
Na další přihlášky už nemůžeme kladně reagovat.

Dělení na skupiny bude vždy v rámci ročníku.
Nesmíme překročit počet 15 žáků na skupinu.
Nemůžeme splnit podmínku některých rodičů, aby jejich potomek zůstal u své paní učitelky.
Dozor budou mít třídní učitelé. 5. ročníky budou rozděleny na tři skupiny z důvodu vyššího zájmu rodičů o docházku do školy. Jednu skupinu bude dozorovat paní uč. Sůvová.

Složení skupin a další podrobnosti oznámí rodičům třídní učitelé po poradě ve čtvrtek 21. 5. 2020.