Informace – zápisové lístky na SŠ

Základní informace k zápisovému lístku

  • Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl stát se žákem příslušného oboru na dané střední škole
  • Vyplňuje se pouze záhlaví a oddíl 1
  • Oddíl 2 se nevyplňuje
  • Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je
    8 kalendářních + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky
  • Zápisový lístek můžete poslat doporučeně poštou nebo osobně odevzdat v kanceláři střední školy
  • Pokud zápisový lístek neodevzdáte na vybrané střední škole, ztrácí žák nárok stát se jejím žákem – studentem