Vysvědčení – informace

Předání vysvědčení pro žáky

9.ročníky – ve středu 24. 6. 2020

  • slavnostní předání ve velké zasedací místnosti na zámku
  • 14:30 – 9.B
  • 15:30 – 9.A

 

1.– 8. ročníky – v pátek 26. 6. 2020

  • předání v jednotlivých třídách
  • budou se moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Bude však nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Čestné prohlášení dodají žáci, kteří se neúčastnili skupinové výuky.
  • odkaz na tiskopis čestného prohlášení je na úvodní stránce pod „liškou“