Exkurze pro nové žáky 6.ročníků

Dobrý den,
dovoluji si vás pozvat na návštěvu do naší školy.
Pravidelný den otevřených dveří se letos nemohl konat a tak jsme čekali na vývoj situace. Nyní už lze setkání budoucích žáků
6. ročníku z okolních škol uskutečnit.
Pokud máte zájem, přijďte k nám v úterý 23.6.2020 v 15:00
a seznámíme se s prostředím školy.
Na setkání se těší B. Kajčevská, zást. ředitele