Sportovní kroužek – informace

Sportovní kroužek zahájí svou činnost 30. září.
Vedení kroužku – p. uč. Hrnčířová
14.9.2020
K dnešnímu dni jsou uzavřeny přihlášky do sportovního kroužku. První cvičení  bude 30. září  Pro prvňáky je zkušební doba do
21. října. Pokud se jim na kroužku nebude líbit, rodiče jim napíší lístek a docházku ukončíme. Jinak přihláška platí na celý školní rok.