Omezení zájmových kroužků

Dle nařízení vlády se do odvolání ruší zájmové kroužky:

Pěvecký kroužek – p. uč. Formanová
Sportovní kroužek – p. uč. Hrnčířová
Sportuj ve škole – p. uč. Sůvová, p. uč. Kubelka
Kopaná – p. uč. Hanuš