Informace pro 9.ročníky – SŠ

Informace od výchovné poradkyně paní Krausové, týkající se středních škol, dostáváte do elektronické žákovské knížky.