Školní družina od 4. 1. 2021

Družina bude zajištěna pro žáky 1.-2.ročníků

Ranní družina
– provoz zajištěn od 6:15 do 8:00 na hlavní budově
– žáci umístěni ve svých třídách

Odpolední družina
– provoz v odděleních školní družiny
– 1.A – p. Mojková – hlavní budova
– 1.B – p. Hovardová – finančák
– 1.C – p. Sommerová – hlavní budova
– 2.A – p. Havlová – hlavní budova
– 2.B – p. Marčíková – finančák
– 2.C – p. Exnerová – finančák
– provoz od konce vyučování do 16:30
– vyzvedávání žáků ze ŠD bude možné do 13:00
a pak až od 15:00.