Hurá ven do přírodní zahrady

Žáci 9.A v rámci projektu SEVERu poznávají zákonitosti přírodních zahrad, revidují školní zahradu Ekoareál Liška, budují nový zahradní prvek – vyvýšený africký záhon a 27.6. připraví slavnostní představení záhonu pro veřejnost s komentovanou prohlídkou školní zahrady, opékáním, soutěžemi pro malé děti apod.

Odkaz na projekt:

http://www.zsskolnivr.cz/?page_id=5879