IZS na „Kačáku“ 20. 6. 2019

Ve čtvrtek se žáci 1. stupně zúčastnili, již tradičně, akce se složkami integrovaného záchranného systému.

Letos jen na jiném místě – u rybníka Vejsplachy.
Na několika stanovištích uviděli činnost záchranářů, hasičů a policie. Vyzkoušeli si v praxi potřebné dovednosti pro bezpečný pohyb v přírodě. Dětem i všem aktérům IZS se akce podařila. Počasí bylo výborné.

Dokumentace pana Nováka