Valím na valy

Projekt žáků 9.C, který vede ke vzniku naučné stezky z Harty k valům nad Ovčákem. Navazuje na projekt Mladí ladí D-DUR.

Naučná stezka má 5 nových informačních panelů, 6. panel je u ohniště na Ovčáku, o Bramborové válce, z loňského roku 2020.

Fáze projektu:
léto 2020 – zaměření valů v terénu

podzim 2020 – inventarizace dřevin na valech, zbytcích opevnění
(druh dřevin, počet, obvod kmene ve výšce 120 cm nad zemí)

jaro 2021 – příprava podkladů na informační tabule:
1. úvodní tabule, historie pošty v Hartě
2. vila Krönig, disco Dr. Max, letokruhy pokáceného buku
3. zámek (v Hartě)
4. švestkový povyk
5. Bramborová válka (1778-1779)
6. Valy, válka o bavorské dědictví

jaro 2021 – odstranění náletových dřevin z valů

květen/červen – instalace panelů naučné stezky

Realizováno z grantové podpory Města Vrchlabí.

Partneři projektu:

 SPOLEK PRO HARTU