Sportovní gymnastika

2018/2019

Informace k první hodině a dělení do skupin:
pokyny

seznamy skupin

UPOZORNĚNÍ

Po přihlášení je docházka povinná a předmět je klasifikovaný
na vysvědčení, absence je proto nutné omlouvat písemně nebo telefonicky (499421563). Pro nové cvičence máme měsíc na rozmyšlenou, zda je tento předmět pro ně vhodný, jinak je nutné dochodit alespoň pololetí.

 

2016/2017
Vážení rodiče, nepovinný předmět SPORTOVNÍ GYMNASTIKA od 5.10.2016 zahajuje činnost. Bude probíhat pod vedením paní učitelky Hrnčířové a Koldovské každou středu, sraz dětí ve 13:15 h u šaten 1. stupně se sáčkem, ve kterém budou gymnastické cvičky, trikot nebo tričko a legíny. Učitelky si je odvedou do šaten u tělocvičny, cvičit budeme v pravé tělocvičně.

Konce cvičení:
Závodní skupina všechny věkové kategorie končí v 15.30h. Prvňáčci končí ve 14.30h.
Ostatní (druháci a starší nezávodní) končí v 15.00h.

Po skončení odcházejí děti buď samostatně nebo s doprovodem rodičů domů či do družiny.

Při přijímání mají přednost děti, které již chodily na gymnastiku, z 1. tříd dobíráme zájemce do počtu 30.

Přihlášky je možné si vyzvednout v 5.A a nejdéle do 16. 9. odevzdat vyplněné tamtéž.

 

2015/2016
Na nepovinný předmět – sportovní gymnastiku- je v letošním školním roce přihlášeno 29 dětí. Jsou rozděleny do skupin podle věku a výkonnosti. Pro část dětí je to zájmový útvar, kde si posílí a protáhnou svaly, pro další je to prostředek ke zvyšování výkonnosti a závodní úrovně.

Děti cvičí na žíněnkách i gymnastickém nářadí a své pokroky předvádějí rodičům či veřejnosti při různých slavnostních nebo sportovních příležitostech.

Nejbližší termín, kdy je možné gymnastky (letos máme jen dívky) spatřit, je ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 19.1.2016