Sportovní gymnastika

2018/2019

Informace k první hodině a dělení do skupin:
pokyny

seznamy skupin

UPOZORNĚNÍ

Po přihlášení je docházka povinná a předmět je klasifikovaný
na vysvědčení, absence je proto nutné omlouvat písemně nebo telefonicky (499421563). Pro nové cvičence máme měsíc na rozmyšlenou, zda je tento předmět pro ně vhodný, jinak je nutné dochodit alespoň pololetí.

 

 

 

 

 

2015/2016
Na nepovinný předmět – sportovní gymnastiku- je v letošním školním roce přihlášeno 29 dětí. Jsou rozděleny do skupin podle věku a výkonnosti. Pro část dětí je to zájmový útvar, kde si posílí a protáhnou svaly, pro další je to prostředek ke zvyšování výkonnosti a závodní úrovně.

Děti cvičí na žíněnkách i gymnastickém nářadí a své pokroky předvádějí rodičům či veřejnosti při různých slavnostních nebo sportovních příležitostech.

Nejbližší termín, kdy je možné gymnastky (letos máme jen dívky) spatřit, je ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 19.1.2016