Ptačí budky

V rámci programu podpory biodiverzity ve Vrchlabí byly v městské zeleni instalovány ptačí budky pro drobné dutinové pěvce, sovy, netopýry i hmyzí hotely.
Výrobu a péči o budky zajišťují žáci naší školy pod vedením pana učitele Vodnárka.
Hmyzí hotely vyrobili a instalovali žáci ZŠ Školní, ZŠ Horská a ZŠ Lesní.

Program finančně podpořil Odbor životního prostředí ve Vrchlabí a ZŠ Školní Vrchlabí, z projektu Krkonoše všemi smysly a tak trochu ještě dál byly zakoupeny budky za finančního přispění Státního fondu životního prostředí.

Typy ptačích budek

Rozmístění vyvěšených budek

Realizováno za finanční podpory: