Třídění odpadu

Naše škola po roce 2 000 začínala, ve spolupráci se Správou KRNAP, s tříděním odpadu, který ještě nebyl ani městem podporován.
Dnes v každé třídě třídíme papír, plast a nápojové kartony. Sběrné vaky máme na chodbách. Před školu Město instalovalo barevné kontejnery, kam školní odpad separujeme.
V centrálním sběrném bodě také třídíme baterky, úsporné zářivky, drobný elektroodpad, tonery a rostlinný olej z domácností.

O třídění a odpadu učíme na prvním stupni, zejména formou projektových hodin s lektory ze střediska ekovýchovy SEVER, na druhém stupni pravidelně pořádáme aktivní besedy od firmy EKO KOM a také v rámci programu Recyklohraní. Výuku o třídění a recyklaci má v náplni předmět pracovní činnosti – ekologie v 6. a 9. ročnících.

Fotogalerie ekoprogramů:

http://profesordv.rajce.idnes.cz/SEVERaci_uci_tridit_odpady/  http://profesordv.rajce.idnes.cz/Recyklohrani_2016/  http://profesordv.rajce.idnes.cz/Tonda_obal_na_cestach/
http://profesordv.rajce.idnes.cz/Recyklace_hrou/

Realizaci programu finančně podpořil Královéhradecký kraj.