Archiv autora: Blanka Kajčevská

Roboti na škole


Dne 6. 6. 2016 navštívil naši školu pan Ing. Ivan Slimák Ph. D. ředitel vrchlabského závodu ŠKODA AUTO a.s. Společně s ním se na novou učebnu robotiky přišel podívat i pan RNDr. Michal Vávra – místostarosta města Vrchlabí a paní Renata Albrechtová z  Městského úřadu ve Vrchlabí. Všechny vzácné hosty přivítal ředitel školy pan Mgr. Jan Palátka.
Nová moderní multimediální učebna s 24 počítači a interaktivní tabulí byla pořízena z grantu od ŠKODA AUTO a.s a za přispění zřizovatele. Bude sloužit pro výuku robotiky, matematiky, jazyků
a dalších předmětů.
Zúčastnění hosté si prohlédli postavené roboty, které žáci naší školy sestrojovali v hodinách robotiky. Tu jsme v letošním školním roce začali nově vyučovat.
Žáci představili hostům 8 robotů, které ovládali pomocí programů, vysílačky, mobilního telefonu. Pan Slimák si se zájmem prohlédl všechny roboty, zkusil si řídit pásového robota a pozdravil všechny mladé robotiky. Dále pozval naše žáky na prohlídku vrchlabského závodu ŠKODA AUTO a.s.

Za toto pozvání děkujeme a moc se těšíme.

Štafetový běh – krajské kolo

Družstvo 16 ti žáků 1. stupně (8 dětí 2.-3. tř., 8 dětí 4.-5.tř) postoupilo ze 2. místa v okresním kole v Trutnově do krajského kola v Novém Městě nad Metují. Tento závod se konal 11. 5. a naše družstvo v něm excelentně zabodovalo – skončili jsme na krásném druhém místě za ZŠ Gočárova Hradec Králové.

Děti si přivezly také medaile za třetí místo v mladší kategorii, stříbrné ve starší kategorii a ještě bronz v kategorii smíšené ( 4 děti mladší a 4 starší). Závod jsme si moc užili. Zlatým hřebem byla účast Ludmily Formanové, která je patronkou těchto závodů, některé rozběhy odstartovala a také předávala poháry a medaile.

Štafetový běh – okresní kolo

Dne 4. 5. se družstvo 16 žáků 1. stupně zúčastnilo okresního přeboru ve štafetovém běhu.  Závod se konal na atletickém stadionu Na Lukách v Trutnově. Ačkoli jsme se takového závodu zúčastnili poprvé, byli jsme velmi úspěšní. Mladší kategorie 1.-3. třída si přivezla zlaté medaile,starší ,4. -5. řída, si přivezla stříbrné medaile, smíšená štafeta (4 mladší a 4 starší děti) skončila o chloupek na třetím místě. Po sečtení všech závodních časů jsme se umístili na krásném 2. místě, pouhou 1s za vítězi. Vyběhali jsme si tak postup do krajského kola, které se bude konat 11. 5. v Novém Městě nad Metují.

Den naruby – 30.3.2016

Tento den se vžijí do role učitelů někteří naši žáci. Po dohodě s vyučujícími si dle rozvrhu připraví výuku. Učitelé se posadí do lavic. Přejeme našim jednodenním kolegům hodně úspěchů.

Zbylí žáci 9.ročníků se sejdou k výuce v 9.B. Tam proběhne běžný den s učiteli.

POHÁR PODKRKONOŠSKÝCH ŠKOL V BĚHU NA LYŽÍCH 2016

17. února se na malou chvíli vrátila zima, a tak se letošní ročník závodu konal ve Vejsplaších za mrazivé fujavice. Závodníky to ale neodradilo a běželi s maximálním nasazením, o čemž svědčí dvě stříbrné medaile a 4.místo v soutěži škol.

Účastníci:
Jakub Vošvrda, Jakub Doležal (medaile), Adéla Albrechtová, Lukáš Trýzna – 3.třídy

Jan Šubrt, Filip Beneš, Elena Benešová, Adéla Vokáčová, Lucie Psohlavcová – 4.třídy

Bára Paulů (medaile) – 5.třídy

Všem děkujeme za reprezentaci školy!

Radka Šubrtová

Setkání – Vrchlabí + Kowary

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 koledovali žáci z vrchlabských škol spolu s polskými dětmi z Kowar v sídle Městského úřadu. Navodili krásnou vánoční atmosféru, obdarovali se drobnými dárky a následně strávili společný čas v enviromentálním zařízení KRNAP při tvůrčích dílnách. Za naši školu patří poděkování paní učitelce Janě Formanové, která se  se svou třídou 4.C zúčastnila tohoto krásného a zajímavého projektu.

Náš sbor

Obrázek 1 z 2

Naši zpěváčci