TETŘÍVEK

Pro Správu KRNAP pracovníci ekostřediska SEVER pilotovali výukový program o tetřívkovi v Krkonoších. Žáci se nejprve seznámili s krkonošskou přírodou jako takovou, poté formou simulační hry podnikali v Krkonoších tak, aby vydělali peníze a zároveň umožnili existenci tetřívka obecného v krkonošské přírodě. Na závěr shrnuli strategie podnikatelských činností i příčiny úbytku tetřívka v našem parku – rušení turisty v místech se zákazem vstupu, stále více sjezdovek s vleky, nočním provozem fragmentuje krajinu, sběrači borůvek s hřebeny snižují potravní nabídku, …

Fotogalerie ZDE