6.ročníky – 2021/2022

Pro příští školní rok plánujeme otevření tří tříd 6.ročníků.
Budou pokračovat ve složení žáků z letošních 5.tříd.
Původní počty žáků se sníží po odchodu na víceletá gymnázia.
Nově přihlášené žáky se budeme snažit zařadit do tříd se svými spolužáky z původní školy.

Přihlášky k přestupu do 6.ročníku z okolních škol je možné doručit i vhozením do schránky u hlavního vchodu školy.

Tiskopis k přestupu žáka:
žádost o přestup