Školní družina

Provoz školní družiny zahájen ve středu 1. září 2021
Po skončení vyučování - přibližně v 8.45 hod do 16.30 hod
pro všechna oddělení na hlavní budově školy
Od čtvrtka 2. září 2021 zahájen pravidelný provoz
- ranní družina od 6.15 hod – do 8.00 hod
pro všechna oddělení na hlavní budově

- odpolední družina ve svých odděleních – po skončení vyučování podle rozvrhu jednotlivých tříd do 16.30 hod

Třídní učitelé a primární prevence

Třídní učitelé a primární prevence Dne 26. 8. 2021 proběhlo pod vedením paní Kaplanové, okresní metodičky primární prevence z Trutnova, školení třídních učitelů na téma Třídnická hodina. Seminář byl zaměřen na práci s třídním kolektivem tak, aby se po prázdninách navodilo příjemné klima ve třídě a udržely dobré vztahy mezi spolužáky, a tím se dařilo předcházet konfliktním situacím. Školení je prvním z řady seminářů, které se zaměří na zkvalitnění komunikace školy se žáky a jejich zákonnými zástupci. Lenka Vlachová školní metodik primární prevence