Dokumenty školy

Upravený školní řád: Školní řád 2017

Organizace školního roku 2017/2018: org1718

Učební plán 1.stupně: Učební plán 1

Učební plán 2.stupně: Učební plán 2

Dokumenty ke stažení:
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost o přestup žáka na naši školu
Žádost o 10.rok školní docházky
Žádost o individuální vzdělávací plán

Výroční zprávy o činnosti školy:
2016/2017:
VZ1617
2015/2016: VZ1516
2014/2015: VZ1415
2013/2014: VZ1314