Archiv rubriky: Aktuality

Informace – gymnastika

V letošním školním roce dojde ke změně předmětu
Sportovní gymnastika na
Sportovní kroužek s gymnastickými prvky. Součástí programu bude gymnastika, atletika a také míčové hry. Kroužek bude probíhat ve středu, přesný čas bude upřesněn podle počtu přihlášených dětí. Začneme cvičit od října, přihlášky budou pro zájemce připravené od 16. září ve třídě 3.A.

Z. Hrnčířová

Informace – Školní družina 2019/2020

Plánujeme pro příští školní rok rozšířit služby o jedno oddělení školní družiny pro žáky ze 4.-5.ročníků. Podmínkou uskutečnění tohoto záměru bude naplnění počtu na minimálně 20 žáků.
Zákonní zástupci žáků se mohou hlásit na
e-mailovou adresu zástupce ředitele paní
Kajčevské kajcevska@zsskolnivr.cz
nebo na telefonu 499 421 563 paní Stránské či Marčíkové.
Při vyšším zájmu bude rozhodující pořadí přihlášky.

Liška hledá SUPERSTAR – finále

Ve středu 26. 6. 2019 se na Střelnici uskutečnilo finále školní pěvecké soutěže. Dopoledne pro žáky, odpoledne od 17 hodin pro rodinné příslušníky a veřejnost.
Nejúspěšnější zpěváci budou mít opět možnost zazpívat si dne 12.7. na Kačáku při tradiční akci Vánoce naruby.

Přidáváme fotodokumentaci pana Nováka:

FINÁLE

IZS na „Kačáku“ 20. 6. 2019

Ve čtvrtek se žáci 1. stupně zúčastnili, již tradičně, akce se složkami integrovaného záchranného systému.

Letos jen na jiném místě – u rybníka Vejsplachy.
Na několika stanovištích uviděli činnost záchranářů, hasičů a policie. Vyzkoušeli si v praxi potřebné dovednosti pro bezpečný pohyb v přírodě. Dětem i všem aktérům IZS se akce podařila. Počasí bylo výborné.

Dokumentace pana Nováka