Archiv rubriky: Aktuality

Sportovní kroužek – informace

Sportovní kroužek zahájí svou činnost 30. září.
Vedení kroužku – p. uč. Hrnčířová
14.9.2020
K dnešnímu dni jsou uzavřeny přihlášky do sportovního kroužku. První cvičení  bude 30. září  Pro prvňáky je zkušební doba do
21. října. Pokud se jim na kroužku nebude líbit, rodiče jim napíší lístek a docházku ukončíme. Jinak přihláška platí na celý školní rok.

 

Informace – vstup do budovy

Vlivem zvýšených hygienických opatření žádáme zákonné zástupce o omezení jejich pohybu v budově školy.
Pokud si dítě vyzvedáváte ze školy, použijte zvonky a vyčkejte příchodu dítěte před školou.

Pro komunikaci s vyučujícími upřednostňujte e-maily či telefony.
Seznam: e-maily učitelů

Do školy budou vpuštěni 1. září pouze rodiče žáků 1.ročníků na dobu nezbytně nutnou k zahájení školního roku.

Informace k zahájení školního roku

Zkrácení výuky ve dnech 1. – 4.9.2020
1.třídy 2.třídy 3.třídy 4.-5.třídy 6.-7.třídy 8.-9.třídy
Úterý 1.9. Slavnostní zahájení 8:15 Zahájení školního roku 8:00 – 9:00
Středa 2.9. 10:00 10:30 11:00 11:20 11:40
Čtvrtek 3.9. 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
Pátek 4.9. 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30

1.ročníky
Doufáme v krásné počasí 1.9. a slavnostní zahájení bude před budovou školy. Rodiče budou moci první den doprovodit své děti do třídy.

6.ročníky
– všichni nově přihlášení žáci z okolních škol budou zařazeni v 6.A, kde bude třídní učitelka paní Věra Vodnárková.
– 5.B pokračuje jako 6.B, třídní učitelka paní Iveta Vocásková
– 5.C pokračuje jako 6.C, třídní učitelka paní Kateřina Doudová

Výdej obědů 31.8.- 4.9.2020
pondělí 31.8. (prázdniny)
– 10:30 – 12:00

úterý 1.9.
– žáci naší školy v čase od 10:00 – 11:30
– cizí strávníci  v čase  12:00 – 13:00.
středa 2.9.
– žáci naší školy v čase od 10:15 – 12:00
– cizí strávníci  v čase  12:30 – 13:30.
čtvrtek a pátek 3.-4.9.
– žáci naší školy v čase od 10:30 – 13:00
– cizí strávníci  v čase  13:00 – 14:00.

Další informace: třídy a učitelé

Vysvědčení – informace

Předání vysvědčení pro žáky

9.ročníky – ve středu 24. 6. 2020

  • slavnostní předání ve velké zasedací místnosti na zámku
  • 14:30 – 9.B
  • 15:30 – 9.A

 

1.– 8. ročníky – v pátek 26. 6. 2020

  • předání v jednotlivých třídách
  • budou se moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Bude však nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Čestné prohlášení dodají žáci, kteří se neúčastnili skupinové výuky.
  • odkaz na tiskopis čestného prohlášení je na úvodní stránce pod „liškou“

Exkurze pro nové žáky 6.ročníků

Dobrý den,
dovoluji si vás pozvat na návštěvu do naší školy.
Pravidelný den otevřených dveří se letos nemohl konat a tak jsme čekali na vývoj situace. Nyní už lze setkání budoucích žáků
6. ročníku z okolních škol uskutečnit.
Pokud máte zájem, přijďte k nám v úterý 23.6.2020 v 15:00
a seznámíme se s prostředím školy.
Na setkání se těší B. Kajčevská, zást. ředitele

Rozvrh 2.stupeň 22.-24.6.

Rozvrh na 22. – 24.6.2020
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Po – 22.6. 6.A Čj-VodV F – Ha Čj – Fa Th – Fa
6.B D,Z-Mat Čj-VodV F – Ha Th – Mat
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
Út – 23.6. 7.A M-Zapl M-Zapl Čj-Zik Th Zapl
7.B M – Sá Př – Kr Čj – Fa Th – Pl
7.C Čj-Zik M – Kaj Z – Vod Th – Sů
7.ABC F – Ha M – Sá M – Kaj Čj-Zik
8.A d Pč – VodV Pč- VodV
8.BC d Pč-VodV Pč – VodV
1.h 2.h 3.h 4.h (do 12:05)
St – 24.6. 8.A Ch – Kr Čj – Fa M – Se Th – Se
8.B Čj – Fa M – Sá Ch – Vod Th – Tr
8.C M – Sá F – Ha Čj – Fa Th – Vod
8.ABC Ch – Vod Ch – Vod M – Sá Čj – Fa