Archiv rubriky: Aktuality

Testování COVID před přijímací zkouškou na SŠ

Základní školy mají povinnost testovat žáky, kteří se hlásí na střední školu před termínem přijímacích zkoušek. Jedná se o žáky 9. a 5.ročníku.
Po provedeném testu obdrží potvrzení pro střední školu.
V případě pozitivního testu se budou muset obrátit na zdravotnická zařízení o test RT-PCR.
Testování proběhne ve škole ve čtvrtek 29.4. v 10:00 – 10:30
v hale školy u krámku. Pro urychlení odbavení a vydání potvrzení je výhodné objednat se na email kajcevska@zsskolnivr.cz do středy 28.4.

Žáci, kteří prodělali onemocnění a jsou ve lhůtě 90 dnů od pozitivního testu na COVID, si na střední škole doloží termín tohoto testu:
– potvrzení od lékaře,
– lékařská zpráva,
– zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě

Informace – testování 19.4. + 22.4.2021

Organizace testování (3.-4.roč., 5.A, 5.B)
– pondělí 19.4.2021
– čtvrtek 22.4.2021
 1. 6:15 – 7:00
  Žáci přicházející do ranní družiny se otestují za dozoru vychovatelek v 1.A v přízemí pavilonu.
  Po testu se odeberou do prostor určených vychovatelkami.
  Pokud chtějí rodiče být při testování, využijí připravený prostor
  u kiosku v hale školy.

  Po testu se žáci odeberou sami do svých tříd.
 2. 7:30 – 8:00
  Žáci jdou sami do svých tříd a za dozoru třídních učitelů si udělají test.
  Rodiče, kteří chtějí být u testování, využijí prostoru u kiosku v hale školy.
  Prosíme, dodržujte rozestupy ve frontě na testování.
 3. Nebudou testováni žáci v době 90 dní od pozitivního testu na Covid. Potvrzení doručit TU.
  Nebudou testováni žáci vykazující příznaky onemocnění
  a budou odesláni domů.

12. 4. 2021 – Rotační výuka 1.stupně

Souhrnné informace jsou i v elektronické žákovské knížce
na nástěnce školy.

Do školy nastoupí v tomto týdnu 1.- 2. ročníky a 5.C.
Doma na distanční výuce budou 3.-4.ročníky, 5.A, 5,B.
Pro tyto žáky bude fungovat ranní družina, žáci se budou zdržovat ve svých třídách.

Odpoledne budou žáci v odděleních školní družiny. Každá třída bude mít své oddělení.

Do školy mohou nastoupit i žáci z dalších tříd prvního stupně, kteří dosud navštěvovali školy krajem určené pro děti rodičů vybraných profesí. Bude u nich zajištěn dozor při on-line výuce.
Všichni žáci budou v pondělí a ve čtvrtek testováni.
K testování jsme obdrželi LEPU testy.

Podrobné informace zašlou příslušní třídní učitelé.

Stravování ve školní jídelně:

 • právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce
 • nárok na stravu nemají žáci nemocní, v karanténě a ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování
 • žáci při prezenční výuce konzumují stravu ve školní jídelně
 • žáci na distanční výuce mají možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče v čase 10:30 – 11:30

6.ročníky – 2021/2022

Pro příští školní rok plánujeme otevření tří tříd 6.ročníků.
Budou pokračovat ve složení žáků z letošních 5.tříd.
Původní počty žáků se sníží po odchodu na víceletá gymnázia.
Nově přihlášené žáky se budeme snažit zařadit do tříd se svými spolužáky z původní školy.

Přihlášky k přestupu do 6.ročníku z okolních škol je možné doručit i vhozením do schránky u hlavního vchodu školy.

Tiskopis k přestupu žáka:
žádost o přestup

Snowschool 2021 – ZRUŠENO

Dobrý den,

Vzhledem k okolnostem, které nám omezují nyní provoz vleků i lyžařské školy, nemůžeme realizovat kurz ani v náhradním termínu. Pokud se situace změní, budeme vás informovat.

Nový termín kurzu byl stanoven na 8. – 12. 2. 2021.
Tímto se ruší.

V případě dotazů nás kontaktujte.
Děkujeme za spolupráci.
Nikola Jirešová

Snowschool
Lyžařská a snowboardová škola Vrchlabí
email: jires@snowschool.cz
tel: 00420 602 277 547
www.snowschool.cz

leták

přihláška

Školní družina od 4. 1. 2021

Družina bude zajištěna pro žáky 1.-2.ročníků

Ranní družina
– provoz zajištěn od 6:15 do 8:00 na hlavní budově
– žáci umístěni ve svých třídách

Odpolední družina
– provoz v odděleních školní družiny
– 1.A – p. Mojková – hlavní budova
– 1.B – p. Hovardová – finančák
– 1.C – p. Sommerová – hlavní budova
– 2.A – p. Havlová – hlavní budova
– 2.B – p. Marčíková – finančák
– 2.C – p. Exnerová – finančák
– provoz od konce vyučování do 16:30
– vyzvedávání žáků ze ŠD bude možné do 13:00
a pak až od 15:00.