Informace pro 6.ročníky – druhý cizí jazyk

Od 7. ročníku je vyučován druhý cizí jazyk, v časové dotaci 2 hodiny týdně. Pro příští školní rok nabízíme možnost výběru druhého jazyka: - německý jazyk - francouzský jazyk V pondělí obdrží žáci dotazníky s volbou druhého jazyka a do pátku 21.6. je vrátí potvrzené třídním učitelům. Rozhodnutí pak bude závazné pro 7. - 9. ročník.  

Schůzky pro 1.ročníky 2021/2022

Příští týden proběhnou informační schůzky zákonných zástupců žáků přijatých na naši školu do 1. ročníků. Budou konány pro každou třídu jednotlivě: 1.A - p. uč. Hrnčířová - úterý 15.6. v 15:30 ve 4.A (1.podlaží) 1.B - p. uč. Hubařová - čtvrtek 17.6. v 16:00 v 5.A (přízemí) 1.C - p. uč. Formanová - čtvrtek 17.6. v 15:30 ve 4.B (1.podlaží) Paní učitelky budou rozesílat na emailové adresy pozvánky pro jednotlivé rodiče ze své třídy. Pro orientaci přikládáme kódovaný seznam přidělení do tříd. Rozdělení do tříd: Seznam 1.tříd 

Sportovní kroužek od 26.5.

Od 26. 5. opět zahajujeme činnost SPORTOVNÍHO KROUŽKU S PRVKY GYMNASTIKY. Sraz cvičenek a cvičenců: středa ve 13:15 h v šatnách 1. stupně. Konec cvičení:  1. třída ve 14:30 h, ostatní v 15 hodin. Pokud někdo nemá o tuto aktivitu zájem, prosím o písemnou zprávu od rodičů. V případě hezkého počasí budeme chodit na školní hřiště.
Těším se na shledání.
Z. Hrnčířová

Informace – testování žáků od 17.5.

Organizace testování - od 17.5. Antigenní testy Všichni žáci pouze jednou týdně (po), případně při nástupu do školy po absenci. 6:15 – 7:00 Žáci přicházející do ranní družiny se otestují za dozoru vychovatelek v hale u kiosku. Po testu se odeberou do prostor družiny. 7:40 – 8:00 Žáci jdou sami do svých tříd a za dozoru třídních učitelů si udělají test. Pokud chtějí rodiče být při testování, využijí připravený prostor u kiosku v hale školy. Po testu se žáci odeberou sami do svých tříd. Prosíme, dodržujte rozestupy ve frontě na testování. od 24.5. nebudou testováni žáci v době 180 dní od pozitivního testu na Covid. Potvrzení doručit TU. Nebudou testováni žáci vykazující příznaky onemocnění a budou odesláni domů.

1.ročníky 2021/2022

Zápis žáků do 1. ročníků

30. 4. 2021 končí zákonem daná lhůta pro podávání žádostí k zápisu do 1.ročníku. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno. Seznam přijatých žáků bude vyvěšen ve vývěsce před školou a na webových stránkách. Přidělení registračního čísla, pod kterým bude žák v seznamu uveden, bylo rozesláno. Pokud jste požádali o odklad a nedodali jste potřebné dokumenty, bude řízení přerušeno a po obdržení příslušných dokladů, bude rozhodnutí o odkladu školní docházky vyhotoveno a odesláno. Odklady, kde jsou dokumenty přiloženy, budou postupně řešeny a rozhodnutí o odkladu zasíláno od 3. 5. 2021. V horním menu - O škole je část věnovaná zápisům a tam jsou podrobné informace. Zápisy do 1.ročníku

Testování COVID před přijímací zkouškou na SŠ

Základní školy mají povinnost testovat žáky, kteří se hlásí na střední školu před termínem přijímacích zkoušek. Jedná se o žáky 9. a 5.ročníku. Po provedeném testu obdrží potvrzení pro střední školu. V případě pozitivního testu se budou muset obrátit na zdravotnická zařízení o test RT-PCR. Testování proběhne ve škole ve čtvrtek 29.4. v 10:00 - 10:30 v hale školy u krámku. Pro urychlení odbavení a vydání potvrzení je výhodné objednat se na email kajcevska@zsskolnivr.cz do středy 28.4.   Žáci 5. ročníků mohou požádat o potvrzení po testu při prezenční výuce ve škole. Žáci, kteří prodělali onemocnění a jsou ve lhůtě 90 dnů od pozitivního testu na COVID, si na střední škole doloží termín tohoto testu: - potvrzení od lékaře, - lékařská zpráva, - zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě

12. 4. 2021 – Rotační výuka 1.stupně

Souhrnné informace jsou i v elektronické žákovské knížce na nástěnce školy.
Do školy nastoupí v tomto týdnu 1.- 2. ročníky a 5.C. Doma na distanční výuce budou 3.-4.ročníky, 5.A, 5,B. Pro tyto žáky bude fungovat ranní družina, žáci se budou zdržovat ve svých třídách. Odpoledne budou žáci v odděleních školní družiny. Každá třída bude mít své oddělení. Do školy mohou nastoupit i žáci z dalších tříd prvního stupně, kteří dosud navštěvovali školy krajem určené pro děti rodičů vybraných profesí. Bude u nich zajištěn dozor při on-line výuce. Všichni žáci budou v pondělí a ve čtvrtek testováni. K testování jsme obdrželi LEPU testy.
Podrobné informace zašlou příslušní třídní učitelé.
Stravování ve školní jídelně:
  • právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce
  • nárok na stravu nemají žáci nemocní, v karanténě a ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování
  • žáci při prezenční výuce konzumují stravu ve školní jídelně
  • žáci na distanční výuce mají možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče v čase 10:30 - 11:30