Informace pro 6.ročníky – druhý cizí jazyk

Od 7. ročníku je vyučován druhý cizí jazyk, v časové dotaci
2 hodiny týdně.
Pro příští školní rok nabízíme možnost výběru druhého jazyka:
– německý jazyk
– francouzský jazyk

V pondělí obdrží žáci dotazníky s volbou druhého jazyka a do pátku 21.6. je vrátí potvrzené třídním učitelům.
Rozhodnutí pak bude závazné pro 7. – 9. ročník.

 

Schůzky pro 1.ročníky 2021/2022

Příští týden proběhnou informační schůzky zákonných zástupců žáků přijatých na naši školu do 1. ročníků.

Budou konány pro každou třídu jednotlivě:
1.A – p. uč. Hrnčířová – úterý 15.6. v 15:30 ve 4.A (1.podlaží)
1.B – p. uč. Hubařová – čtvrtek 17.6. v 16:00 v 5.A (přízemí)
1.C – p. uč. Formanová – čtvrtek 17.6. v 15:30 ve 4.B (1.podlaží)

Paní učitelky budou rozesílat na emailové adresy pozvánky pro jednotlivé rodiče ze své třídy. Pro orientaci přikládáme kódovaný seznam přidělení do tříd.

Rozdělení do tříd: Seznam 1.tříd 

Sportovní kroužek od 26.5.

Od 26. 5. opět zahajujeme činnost
SPORTOVNÍHO KROUŽKU S PRVKY GYMNASTIKY.
Sraz cvičenek a cvičenců: středa ve 13:15 h v šatnách 1. stupně.
Konec cvičení:  1. třída ve 14:30 h, ostatní v 15 hodin.
Pokud někdo nemá o tuto aktivitu zájem, prosím o písemnou zprávu od rodičů. V případě hezkého počasí budeme chodit
na školní hřiště.
Těším se na shledání.
Z. Hrnčířová

Informace – testování žáků od 17.5.

Organizace testování – od 17.5.
Antigenní testy
Všichni žáci pouze jednou týdně (po),
případně při nástupu do školy po absenci.

6:15 – 7:00
Žáci přicházející do ranní družiny se otestují za dozoru vychovatelek v hale u kiosku.
Po testu se odeberou do prostor družiny.

7:40 – 8:00
Žáci jdou sami do svých tříd a za dozoru třídních učitelů si udělají test.

Pokud chtějí rodiče být při testování, využijí připravený prostor
u kiosku v hale školy.

Po testu se žáci odeberou sami do svých tříd.

Prosíme, dodržujte rozestupy ve frontě na testování.
od 24.5. nebudou testováni žáci v době 180 dní od pozitivního testu na Covid. Potvrzení doručit TU.
Nebudou testováni žáci vykazující příznaky onemocnění
a budou odesláni domů.

1.ročníky 2021/2022

Zápis žáků do 1. ročníků

30. 4. 2021 končí zákonem daná lhůta pro podávání žádostí
k zápisu do 1.ročníku.

Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno. Seznam přijatých žáků bude vyvěšen ve vývěsce před školou a na webových stránkách. Přidělení registračního čísla, pod kterým bude žák
v seznamu uveden, bylo rozesláno.

Pokud jste požádali o odklad a nedodali jste potřebné dokumenty, bude řízení přerušeno a po obdržení příslušných dokladů, bude rozhodnutí o odkladu školní docházky vyhotoveno a odesláno.

Odklady, kde jsou dokumenty přiloženy, budou postupně řešeny
a rozhodnutí o odkladu zasíláno od 3. 5. 2021.

V horním menu – O škole je část věnovaná zápisům a tam jsou podrobné informace.

Zápisy do 1.ročníku

12. 4. 2021 – Rotační výuka 1.stupně

Souhrnné informace jsou i v elektronické žákovské knížce
na nástěnce školy.

Do školy nastoupí v tomto týdnu 1.- 2. ročníky a 5.C.
Doma na distanční výuce budou 3.-4.ročníky, 5.A, 5,B.
Pro tyto žáky bude fungovat ranní družina, žáci se budou zdržovat ve svých třídách.

Odpoledne budou žáci v odděleních školní družiny. Každá třída bude mít své oddělení.

Do školy mohou nastoupit i žáci z dalších tříd prvního stupně, kteří dosud navštěvovali školy krajem určené pro děti rodičů vybraných profesí. Bude u nich zajištěn dozor při on-line výuce.
Všichni žáci budou v pondělí a ve čtvrtek testováni.
K testování jsme obdrželi LEPU testy.

Podrobné informace zašlou příslušní třídní učitelé.

Stravování ve školní jídelně:

  • právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce
  • nárok na stravu nemají žáci nemocní, v karanténě a ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování
  • žáci při prezenční výuce konzumují stravu ve školní jídelně
  • žáci na distanční výuce mají možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče v čase 10:30 – 11:30

6.ročníky – 2021/2022

Pro příští školní rok plánujeme otevření tří tříd 6.ročníků.
Budou pokračovat ve složení žáků z letošních 5.tříd.
Původní počty žáků se sníží po odchodu na víceletá gymnázia.
Nově přihlášené žáky se budeme snažit zařadit do tříd se svými spolužáky z původní školy.

Přihlášky k přestupu do 6.ročníku z okolních škol je možné doručit i vhozením do schránky u hlavního vchodu školy.

Tiskopis k přestupu žáka:
žádost o přestup