Archiv autora: Blanka Kajčevská

Informace – vstup do budovy

Vlivem zvýšených hygienických opatření žádáme zákonné zástupce o omezení jejich pohybu v budově školy.
Pokud si dítě vyzvedáváte ze školy, použijte zvonky a vyčkejte příchodu dítěte před školou.

Pro komunikaci s vyučujícími upřednostňujte e-maily či telefony.
Seznam: e-maily učitelů

Do školy budou vpuštěni 1. září pouze rodiče žáků 1.ročníků na dobu nezbytně nutnou k zahájení školního roku.