Archiv autora: Blanka Kajčevská

Třídní schůzky 19.11.2018

Informace za 1.čtvrtletí
V pondělí 19.11.2018 se budou konat třídní schůzky.
Na 1. stupni budou zahájeny v 15:30.
3.C schůzku v tomto dni mít nebude.
Na 2. stupni budou schůzky zahájeny v 17:00.

Klasifikační porada – 15.11.2018
Výbor sdružení rodičů – 15.11.2018 od 16:30

Fotbal – 20.9.2018 pro 1.roč.

Měsíc náborů – FAČR

Naši prvňáci se na začátku letošního školního roku opět zúčastní sportovní akce Měsíce náborů,
kterou pořádá oddíl FC Vrchlabí ve spolupráci
s Fotbalovou asociací ČR.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 20.9.2018 od 9:00 hodin
na stadionu FC Vrchlabí Vejsplachy.
Pro děti bude připravena řada i nefotbalových disciplín a pro každého šikulu bude připravena drobná odměna. Prostě si opět užijí příjemné všesportovní dopoledne.
Za FC Vrchlabí J. Pleva

Informace ŠD

Informace školní družiny

V pondělí 3. září bude zajištěn provoz pro všechna oddělení ŠD na hlavní budově – po skončení vyučování do 16:00.
3. září nebude otevřena ranní družina.

Od 4. září bude zahájen pravidelný provoz ve všech odděleních.
Ranní provoz od 6:15 do 8:00 pro všechna oddělení na hlavní budově.
Odpolední družina pak ve svých odděleních do 16:30.