Archiv autora: Blanka Kajčevská

Fotbal – 20.9.2018 pro 1.roč.

Měsíc náborů – FAČR

Naši prvňáci se na začátku letošního školního roku opět zúčastní sportovní akce Měsíce náborů,
kterou pořádá oddíl FC Vrchlabí ve spolupráci
s Fotbalovou asociací ČR.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 20.9.2018 od 9:00 hodin
na stadionu FC Vrchlabí Vejsplachy.
Pro děti bude připravena řada i nefotbalových disciplín a pro každého šikulu bude připravena drobná odměna. Prostě si opět užijí příjemné všesportovní dopoledne.
Za FC Vrchlabí J. Pleva

Informace ŠD

Informace školní družiny

V pondělí 3. září bude zajištěn provoz pro všechna oddělení ŠD na hlavní budově – po skončení vyučování do 16:00.
3. září nebude otevřena ranní družina.

Od 4. září bude zahájen pravidelný provoz ve všech odděleních.
Ranní provoz od 6:15 do 8:00 pro všechna oddělení na hlavní budově.
Odpolední družina pak ve svých odděleních do 16:30.

Informace pro 1. ročníky

13.6.2018 proběhla schůzka pro rodiče žáků budoucích 1.ročníků.
Rodiče obdrželi:
rozdělení žáků do tříd
1.ročníky 2018
seznamy pomůcek
seznam pomůcek

přihlášku do školní jídelny a vnitřní řád školní jídelny
(soubory jsou k dispozici v horním menu Jídelna)

Rodiče, kteří se nemohli schůzky zúčastnit, si mohou, po telefonické domluvě, vyzvednout informace v kanceláři zástupce ředitele.

Slavnostní zahájení školního roku bude
3. 9. 2018 v 8:15 před budovou školy.