Informace pro 6.ročníky – druhý cizí jazyk

Od 7. ročníku je vyučován druhý cizí jazyk, v časové dotaci 2 hodiny týdně. Pro příští školní rok nabízíme možnost výběru druhého jazyka: - německý jazyk - francouzský jazyk V pondělí obdrží žáci dotazníky s volbou druhého jazyka a do pátku 21.6. je vrátí potvrzené třídním učitelům. Rozhodnutí pak bude závazné pro 7. - 9. ročník.  

Schůzky pro 1.ročníky 2021/2022

Příští týden proběhnou informační schůzky zákonných zástupců žáků přijatých na naši školu do 1. ročníků. Budou konány pro každou třídu jednotlivě: 1.A - p. uč. Hrnčířová - úterý 15.6. v 15:30 ve 4.A (1.podlaží) 1.B - p. uč. Hubařová - čtvrtek 17.6. v 16:00 v 5.A (přízemí) 1.C - p. uč. Formanová - čtvrtek 17.6. v 15:30 ve 4.B (1.podlaží) Paní učitelky budou rozesílat na emailové adresy pozvánky pro jednotlivé rodiče ze své třídy. Pro orientaci přikládáme kódovaný seznam přidělení do tříd. Rozdělení do tříd: Seznam 1.tříd 

Sportovní kroužek od 26.5.

Od 26. 5. opět zahajujeme činnost SPORTOVNÍHO KROUŽKU S PRVKY GYMNASTIKY. Sraz cvičenek a cvičenců: středa ve 13:15 h v šatnách 1. stupně. Konec cvičení:  1. třída ve 14:30 h, ostatní v 15 hodin. Pokud někdo nemá o tuto aktivitu zájem, prosím o písemnou zprávu od rodičů. V případě hezkého počasí budeme chodit na školní hřiště.
Těším se na shledání.
Z. Hrnčířová

Informace – testování žáků od 17.5.

Organizace testování - od 17.5. Antigenní testy Všichni žáci pouze jednou týdně (po), případně při nástupu do školy po absenci. 6:15 – 7:00 Žáci přicházející do ranní družiny se otestují za dozoru vychovatelek v hale u kiosku. Po testu se odeberou do prostor družiny. 7:40 – 8:00 Žáci jdou sami do svých tříd a za dozoru třídních učitelů si udělají test. Pokud chtějí rodiče být při testování, využijí připravený prostor u kiosku v hale školy. Po testu se žáci odeberou sami do svých tříd. Prosíme, dodržujte rozestupy ve frontě na testování. od 24.5. nebudou testováni žáci v době 180 dní od pozitivního testu na Covid. Potvrzení doručit TU. Nebudou testováni žáci vykazující příznaky onemocnění a budou odesláni domů.

1.ročníky 2021/2022

Zápis žáků do 1. ročníků

30. 4. 2021 končí zákonem daná lhůta pro podávání žádostí k zápisu do 1.ročníku. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno. Seznam přijatých žáků bude vyvěšen ve vývěsce před školou a na webových stránkách. Přidělení registračního čísla, pod kterým bude žák v seznamu uveden, bylo rozesláno. Pokud jste požádali o odklad a nedodali jste potřebné dokumenty, bude řízení přerušeno a po obdržení příslušných dokladů, bude rozhodnutí o odkladu školní docházky vyhotoveno a odesláno. Odklady, kde jsou dokumenty přiloženy, budou postupně řešeny a rozhodnutí o odkladu zasíláno od 3. 5. 2021. V horním menu - O škole je část věnovaná zápisům a tam jsou podrobné informace. Zápisy do 1.ročníku